Lokalarkiverne

Lokalårbogen 2020

Lokalhistorisk Forening for Bramming-Egnen 
Bramming, Darum, Gørding, Hunderup, Vejrup og
Vester Nykirke sogne udgiver hvert år en årbog om Brammingegnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogen koster 160 kr.
Den kan købes på Bramming Egnsmuseum.
Det koster 210 kr. hvis bogen skal sendes til folk uden for gammel Bramming Kommune.


Adresser hvor man kan blive medlem eller købe bogen

LOKALARKIVER PÅ BRAMMINGEGNEN

Bramming Egnsmuseeum, Sydvestjyske Museer Adresse: Pederstræde 4, 6740 Bramming Åbningstid: Tirsdag, torsdag og søndag kl. 13 -16 Tlf: 40 33 49 65

Email: soby@sydvestjyskemuseer.dk Web: https://www.brammingegnsmuseum.dk Arkivleder: Søren Byskov


Bramming byhistoriske Arkiv Adresse: Mødestedet Skolegade 10, I. sal, 6740 Bramming Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 16-18. Lukket i juli og december  Tlf: 88 93 69 69

Email: bram-byhist@mail.dk Web: brammmingby.dk
Arkivleder: Stig Hegn tlf.: 51 96 64 73


Darum Sognearkiv Adresse: Nørrebyvej 12, St. Darum, 6740 Bramming Åbningstid: l. onsdag i måneden kl. 19 -2 I. Dog lukket i alle skoleferier. Åbnes efter aftale. Tlf: 51203177 / 21236505

Email: sognearkivet@darum.dk Web: www.darumsognearkiv.dk
Arkivleder: Elisabeth M. Rasmussen Formand: Olav Boesen


Endrup/V. Nykirke lokalhistoriske Arkiv Adresse: Møllegårdsvej 1, Endrup, 6740 Bramming Åbningstid: I. onsdag hver måned kl. I 6.00-17.00. Lukket i juli og august. Tlf: 75191387 / 51748447

Email: hartvig.vind@gmail.com
Arkivleder: Hartvig Vind Jensen Formand: Niels Erik Junk


Gørding Sognearkiv Adresse: Nørremarken 23, 6690 Gørding (Østergården) Åbningstid: l. og 3. mandag kl. 19-21 hver måned og 2. tirsdag kl. 14-15 bver måned. Lukket i juli. Tlf: 75172366

Email: andersenjefrey007@gmail.com Web: www.gordingarkiv.dk
Arkivleder: Jefrey Andersen Formand: Nora Olesen


Hunderup Sognearkiv Adresse: Kjærgårdsvej 9A, Hunderup, 6740 Bramming Åbningstid: l. mandag hver måned kl. 19.30-21.30 (i vinterhalvåret), samt efter aftale med lederen. Juli og august lukket. Tlf: 75172020

Email: hunderupsognearkiv@gmail.com
Arkivleder: Niels Hansen


Vejrup Sognearkiv Adresse: Skolevænget 5, Vejrup, 6740 Bramming Åbningstid: I. onsdag i hver måned kl. 18.30 -20.00 Tlf: 30954854

Email: birger07@hotmail.com Web: www.vejrupsogneark.dk FB: facebook.com/vejrupsognearkiv
Arkivleder: Birger Henriksen


Bestyrelsen for
Lokalhistorisk Forening for Bramming-Egnen
Bramming, Darum, Gørding, Hunderup, Vejrup og
Vester Nykirke sogne:

Formand
Marinus Lundgaard
Nørremarksvej 25, St. Darum, 6740 Bramming
Tlf: 75179076, lundgaard@darum.dk
Næstformand
Nora Olesen
Birkevænget 9, 6690 Gørding
Tlf: 75178875, bjerg@olesen.mail.dk
Kasserer
Harald Friis Madsen
Mulvadvej 10, 6740 Bramming
Tlf: 7 5173191, haraldfm@hotmail.com
Sekretær
Birger Henriksen
Fasanvej 7, Vejrup, 6740 Bramming
Tlf: 30954854, birger07@hotmail.com

Inge Andersen
Søparken 21 – 6740 Bramming – Tlf: 28254288  into946@gmail.com
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, 67 40 Bramming Tlf: 75191074, h.eiby@mail.dk
Niels Erik Junk
Gummesmarkvej 8, Vong, 6740 Bramming Tlf: 75170107, nejunk@live.dk
Helle Hvitved
Kjærgårdsvej 47, Hunderup, 6740 Bramming Tlf: 61331492, helle@hvitved.com
Søren Byskov
Bramming Egnsmuseum, Sydvestjyske Museer Pederstræde 4, 6740 Bramming
Tlf: 40 33 49 65, soby@sydvestjyskemuseer.dk