Lokalarkiverne

Bestyrelsen for
Lokalhistorisk Forening for Bramming-Egnen
Bramming, Darum, Gørding, Hunderup, Vejrup og
Vester Nykirke sogne.

Udgiver hvert år en årbog om Brammingegnen.

Bramming Egnsmuseum, Sydvestjyske Museer Pederstræde 4, 6740 Bramming
Tlf: 40 33 49 65, soby@sydvestjyskemuseer.dk Web: http://www.lokalhistbramming.dk/


Bramming byhistoriske Arkiv Adresse: Mødestedet Skolegade 10, I. sal, 6740 Bramming Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 16-18. Lukket i juli og december  Tlf: 88 93 69 69

Email: bram-byhist@mail.dk Web: brammmingby.dk
Arkivleder: Stig Hegn tlf.: 51 96 64 73


Darum Sognearkiv Adresse: Nørrebyvej 12, St. Darum, 6740 Bramming Åbningstid: l. onsdag i måneden kl. 19 -2 I. Dog lukket i alle skoleferier. Åbnes efter aftale. Tlf: 51203177 / 21236505

Email: sognearkivet@darum.dk Web: www.darumsognearkiv.dk
Arkivleder: Elisabeth M. Rasmussen Formand: Olav Boesen


Endrup/V. Nykirke lokalhistoriske Arkiv Adresse: Møllegårdsvej 1, Endrup, 6740 Bramming Åbningstid: I. onsdag hver måned kl. I 6.00-17.00. Lukket i juli og august. Tlf: 75191387 / 51748447

Email: hartvig.vind@gmail.com
Arkivleder: Hartvig Vind Jensen Formand: Niels Erik Junk


Gørding Sognearkiv Adresse: Nørremarken 23, 6690 Gørding (Østergården) Åbningstid: l. og 3. mandag kl. 19-21 hver måned og 2. tirsdag kl. 14-15 hver måned. Lukket i juli. Tlf: 75172366

Email: andersenjefrey007@gmail.com Web: www.gordingarkiv.dk
Formand: Nora Olesen


Hunderup Sognearkiv Adresse: Kjærgårdsvej 9A, Hunderup, 6740 Bramming Åbningstid: l. mandag hver måned kl. 19.30-21.30 (i vinterhalvåret), samt efter aftale med lederen. Juli og august lukket. Tlf: 75172020

Email: hunderupsognearkiv@gmail.com
Arkivleder: Niels Hansen


Vejrup Sognearkiv Adresse: Skolevænget 5, Vejrup, 6740 Bramming Åbningstid: I. onsdag i hver måned kl. 18.30 -20.00 Tlf: 30954854

Email: birger07@hotmail.com Web: www.vejrupsogneark.dk FB: facebook.com/vejrupsognearkiv
Arkivleder: Birger Henriksen