Links

links-icon-9885
Arkiver i Esbjerg Kommune

Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Bramming Byhistoriske Arkiv
Darum Sognearkiv
Grimstrup Sognearkiv
Guldager Sognearkiv
Gørding Sognearkiv
Historisk Samling fra Besættelsestiden
Hjerting Lokalarkiv
Hunderup-Sejstrup Foreninger-Sognearkiv
Hviding Sognearkiv
Jernved-Gredstedbro Lokalarkiv
Ribe Byhistoriske Arkiv
Skads Sognearkiv
Vejrup Sognearkiv
Vester Nebel Sognearkiv
Vilslev-Jedsted Sognearkiv

Statens Arkiver

Landsarkivet for Fyn
Landsarkivet for Nørrejylland
Landsarkivet for Sjælland
Landsarkivet for Sønderjylland
Statens Arkiver (Hovedside) (Rigsarkivet)
Danmark set fra luften (Det Kongelige Bibliotek) – her Bramming

Arkivsammenslutninger og foreninger

Arkiv.dk
Arkivforeningen
Danske Slægtsforskere
ODA – Organisationen Danske Arkiver
Sammenslutningen af Lokalarkiver
SVA – Sydvestjyske Arkiver
Lokalhistorisk Forening for Bramming-Egnen

Institutionsarkiver og specialarkiver

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
Dansk Folkemindesamling
Udvandrerarkivet

Danske arkiver

Aalborg Stadsarkiv
Frederiksberg Stadsarkiv
Frederikshavn Stadsarkiv
Haderslev Stadsarkiv
Kolding Stadsarkiv
Københavns Stadsarkiv
Odense Stadsarkiv
Randers Stadsarkiv
Silkeborg Arkiv
Vejle Stadsarkiv

Museer

Bramming Egnsmuseum
Egnsmuseets hjemmeside omtaler afholdslogerne, jernbaneulykken, Kaj Lykke, jernbanerne plus en registrant over genstande og oplysninger.

Det gamle Rådhus i Ribe
Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseum
Esbjerg Museum
Nationalmuseet
Ribe Kunstmuseum
Ribelund Museum
Ribes Vikinger

Øvrige Links (Bramming)

Poul Dylmers hjemmeside
Indeholder et stort materiale om hele kommunens billedhuggerkunst, lokalhistorie, kirker med illustrationer – men er ikke opdateret siden 2002. Lidt svær at finde rundt i.

Bryggerier
På hjemmesiden ’Etiketter fra danske bryggerier’ har Tommi Holm skrevet om Bramminge Bryggeris historie.

Veterantog vest
Bramming-Grindsted banen

Jernbaneulykker
Kort beskrivelse af Bramminge-ulykken i 1913 findes i leksikon Wikipedia – mere udførligt på Bramming Byhistorisk arkivs hjemmeside.

Sydvestjyllands efterskole
Har også lidt om skolens historie

Kaj Lykke Golfklub
Har også foreningens historie

Bramming Info
Hvad der sker og er sket i byen

WebKort, Esbjerg Kommune
I WebKort kan du se et samlet kort over hele kommunen, eller selv vælge et udsnit som du vil udforske nærmere. Du kan for eksempel zoome ind og se bykort over Esbjerg, Ribe, Bramming eller et andet område.
Du kan også zoome helt ned til en enkel ejendom, og det er muligt at søge efter en bestemt adresse eller matrikel.


Claus Rønlev

https://www.ronlev.dk

Anetavler med webtrees · De “gode” historier – Biografier – Slægtsbøger – Lokalhistoriske bøger – Historiske årbøger – Breve fra middelalderen – Stater og andre erhvervsfortegnelser – Universitetsmatrikler og elevfortegn. – Øvrige artikler – Titler tilføjet de sidste måneder – Søg navne/steder i over 5100 artikler/links