BBA

Laumanns Bramming: fotografier fra 1960erne.

Bogen sælges i SuperBrugsen Bramming – den 10.12. fra kl. 14.00 til 17.00. Prisen er kr. 150,-

Af Poul Søgaard Pedersen.

Arkivet fik for et års tid siden Laumanns arkiv, som Poul har bearbejdet.

Laumann var byens fotograf i perioden 1959-90.

Vores motivering for udgivelsen, der bliver på 320 sider, er Laumanns evne til at give et fotografisk dækkende billede af 1960erne – den periode hvor byen ændrede sig fra at være en mindre stationsby, til at blive den store by der var det naturlige midtpunkt for kommunesammenlægningerne 1965-70.

Laumans anden fortjeneste er, at han ikke bare fotograferer husene ude fra gaden, men i mange tilfælde viser os bagsiden – med gamle knallerter og skrammel.


Velkommen til Bramming Byhistoriske Arkiv

Bramming Byhistoriske Arkiv indsamler materiale, fortrinsvis på papir om Bramming kommunes område – det område der var gældende fra 1938-65, før kommunesammenlægningerne.

Åbningstid: 1. onsdag hver måned i tidsrummet Kl. 16.00 – 18.00, (undtaget juli og december måned, hvor vi holder ferie). Arkivet åbner også efter aftale med arkivlederen.

Her er det muligt at søge i alle arkivets registrerede samlinger via Arkiv.dk. 
Gå til Arkiv