Velkommen til Bramming Byhistoriske Arkiv

DAGEN I DAG BLIVER HISTORIE I MORGEN...

Bramming Byhistoriske Arkiv er hukommelsen for Bramming. Her kan man søge oplysninger om gamle bygninger, begivenheder og personer. Desuden er de frivillige på arkivet behjælpelige med at fremskaffe oplysninger.

Hvis du mener, du har materiale, der kan have interesse for eftertiden, så ret henvendelse til os, så tager vi en snak om det. Vi kan kopiere materialet, hvis du ønsker at beholde det.

Arkivet er åbnet alle tirsdage fra kl. 13.00 – 15.00. (undtaget juli og december måned, hvor vi holder ferie).

Vores mailadresse er: byhistoriskbramming@outlook.dk. Du er også velkommen til at kontakte Stig Hegn på telefon 51 96 64 73 eller Inge Andersen 28 25 42 88.

Det muligt at søge i alle arkivets registrerede samlinger via Arkiv.dk. 

Vi har på Brammingby.dk så vidt muligt forsøgt at overholde GDPR-reglerne. Hvis vi skulle have brugt et billede eller andet materiale på hjemmesiden, som vi ikke har ret til at bruge, vil vi meget gerne høre fra vedkommende og vi vil selvfølgelig med det samme tage materialet af hjemmesiden eller fjerne det fra Arkiv.dk

Laumanns Bramming: fotografier fra 1960erne.

Bogen kan købes på Egnsmuseet, Pederstræde 4, Bramming – Søndag 13-16, Tirsdag 13-16 og Torsdag 13-16

Prisen er 200,- kr.

Af Poul Søgaard Pedersen.

Arkivet fik for et års tid siden Laumanns arkiv, som Poul har bearbejdet.

Laumann var byens fotograf i perioden 1959-90.

Vores motivering for udgivelsen, der bliver på 320 sider, er Laumanns evne til at give et fotografisk dækkende billede af 1960erne – den periode hvor byen ændrede sig fra at være en mindre stationsby, til at blive den store by der var det naturlige midtpunkt for kommunesammenlægningerne 1965-70.

Laumans anden fortjeneste er, at han ikke bare fotograferer husene ude fra gaden, men i mange tilfælde viser os bagsiden – med gamle knallerter og skrammel.