Velkommen til Bramming Byhistoriske Arkiv

Bramming Byhistoriske Arkiv indsamler materiale, fortrinsvis på papir om Bramming kommunes område – det område der var gældende fra 1938-65, før kommunesammenlægningerne.


 

 

alsted


Åbningstider på arkivet   2017 – 1. Onsdag hver måned – dog ikke juli –  fra –  16.00 – 18.00  samt efter aftale med arkivleder Stig Hegn tlf.: 51 96 64 73 Byhistoriske Arkiv Skolegade 10,1, 6740 Bramming. – Vi har elevator Tlf.  75173920 – bram-byhist@mail.dk – www.brammingby.dk  

 


Her er det muligt at søge i alle arkivets registrerede samlinger via Arkiv.dk. 
Gå til Arkiv