Viser fra Tømmerby


Lieg an par uer o begynd maj
Så vidt a ved hå de Tembe-jydsk
i gronden aller væt skrøwen
Jow an jænle uer o an gammel sæjj
o deeve andet så bløwen
Te dawle brug hån et ålti væt gådt
de ka romm bode sånne o glee
de æ gammel goer, o langg vel et løw
næe vi sjell eet mier æ testee
De hå fulle wos trolle fra vi wo smo
de wo de dæ bløw snaket hærhjæmm
de stoer i wor øre dæn daw i daw
mæ wo mues o fåes stæmm
Woherre ha tak te a læer o snak jydsk
de tøgges a sjel wor an hæld
o nær a tænker tænker a jydsk
o a snakker jydsk mæ masjall

Lige et par ord til at begynde med