Tømmerby viser

Viser fra Tømmerby skrevet på jysk af Niels Jensen – nu med oversættelser 

Lieg an par uer o begynd maj
Så vidt a ved hå de Tembe-jydsk
i gronden aller væt skrøwen
Jow an jænle uer o an gammel sæjj
o deeve andet så bløwen
Te dawle brug hån et ålti væt gådt
de ka romm bode sånne o glee
de æ gammel goer, o langg vel et løw
næe vi sjell eet mier æ testee
De hå fulle wos trolle fra vi wo smo
de wo de dæ bløw snaket hærhjæmm
de stoer i wor øre dæn daw i daw
mæ wo mues o fåes stæmm
Woherre ha tak te a læer o snak jydsk
de tøgges a sjel wor an hæld
o nær a tænker tænker a jydsk
o a snakker jydsk mæ masjall

Lige et par ord til at begynde med

DI  TEMBE  LÆRKER SYNGER.
Kyndmes.
De æ ti, de æ ti,
i no æ kyndmee fåbi,
o vi lærker hå låw te o syngh;
hå vi tø, hå vi frøet,
de ær ålti wo trøst,
vi må syngh, vi må syngh, vi må syngh!

Law æ sommer wo væk,
fløw vi mæj o æ træk
 æn vænd te de fransk 0 de tysk,
man eet ku vi glæmm,
i de æ hæer, vi hå hjæmm,
 få deer ku ju ingen snak jydsk.

 Di vild sæt wos i bur,
de æ mud wo natur,
i vi ska blyw i de fri mæ wo stæmm;
vi slåp ud å m.klæmm,
o igjæn æ vi hjæmm,
 vi æ hjæmm, vi æ hjæmm, vi æ hjæmml

Vi æ kommen tebåeg,
vi ska ha wos æn måeg
æn gue lille måeg o æn reel
Kommer ti, kommer rå,”
 æn ska ålti væ glå
 æ vi tåw, fo vi dåvvelt o glee!

 

 


De Tømmerbylærker synger
Kyndelmisse
Det er tid det er tid
nu er kyndelmisse forbi
og vi lærker har lov til at synge
har vi tø har vi frost
det er altid vor trøst
vi må synge, vi må synge, vi må synge.

Da sommeren var væk
fløj vi meget på træk
en vending(tur) til det franske og det tyske
men vi kunne ikke glemme
det er her, vi hører hjemme
for dér kunne ingen snakke jysk.

De ville sætte os i bur,
det var imod vores natur,
vi skal blive i det fri med vores stemme
vi slap ud af klemmen,
og igen er vi hjemme.
vi er hjemme, vi er hjemme, vi er hjemme.

Vi er kommet tilbage,
vi skal have os en mage.
en god lille mage og en rede.
Kommer tid kommer råd
man skal altid være glad,
er vi to får vi dobbelt (af) glæde.