Slægtsforskning

imagesSlægtsforskning i Bramming etc. Vi byder på en række hjælpemidler som du normal ikke finder i et lokalarkiv. Vi vil derfor her vejlede dig i vores registranter og historieskrivning. Det handler ikke om kirkebøger og folketællinger, som du skal finde andetsteds, f.eks. i Statens Arkiver, og her finder du også vejledninger til søgning i kirkebøger, folketællinger, lægdsruller. Til gengæld har vi en sjældenhed: Dagbladet Vestkysten (nu Jyske Vestkysten) i original form, siden 1916 og frem til 1990. Det er de indbundne udgaver som oprindeligt var til rådighed for lokalredaktionen, men med dens nedlæggelse overdrog redaktør Poul Willadsen dem til arkivet. I modsætning til Esbjerg skal du ikke spole på en film for at læse avisen, men kan bladre i den. Det kræver lidt muskelstyrke da de vejer godt! Men i vores registranter finder du oplysninger om personer og huse. Det drejer sig om følgende:


1 Brammingensere
Det er en fortegnelse over de omkring 7.000 personer der har tilknytning til Bramming. Den ajourføres og har for tiden 7. udgave. Det er en registrant der tager udgangspunkt i vores aviser og vores arkivarbejde. Brammingensere er derfor ikke nogen komplet fortegnelse, dels er det mest folk der har været nævnt i avisen, dels er det nyere personer, altså fra efter 1900. Der vil være oplysninger om Navn, adresse, fra nekrologer, mappen med ejendomsbeskrivelser, gravsten.Men har du en slægtning med tilknytning til Bramming er det tit et godt sted at starte. Oplysningerne ligger på en pdf-fil, og du søger i filen ved hjæp af ctr+b.

2 Huse og folk
Her finder du en fortegnelse over byens gader, vedføjet husenes ejere. Den kan være nyttig hvis du ikke er sikker på navnet, men ved hvor din slægtning boede. Fortegnelsen er stort set begrænset til husejere. Fortegnelsen stammer fra 1980 og bliver ikke ajourført.

3 Olaf Baks krønike Krøniken
er et resume af dagbladet Vestkystens artikler om Bramming fra perioden siden 1918. Den går frem til 1959, et tillæg dækker perioden 1983-2013, så der er altså et hul på 25 år. Her vil man kunne finde oplysninger om runde fødselsdage, sølvbryllup og den slags. Men der er også køb og salg af huse, forretninger og ejendomme. Krøniken indeholder et utroligt righoldigt udvalg af dagbladets nyheder, men det er nyheder valgt fra bladets politiske holdning. Vi har en vejledning i søgning i starten af den sidste del af krøniken.

4 Litteratur om Bramming
Der er en masse artikler og bøger om byen, så her kan du måske finde det du har ledt forgæves efter andre steder. Litteraturhenvisningerne er i mange tilfælde vedføjet årstal og erhverv for personer. Ajourføring af fortegnelsen finder ikke sted systematisk efter 5. udgave 2013.

5 Baks billedregistrering
Arkivet har en masse billeder, måske 10.000. Du finder ikke selve billederne her, men en fortegnelse og beskrivelse af de billeder vi har. Du kan så efterfølgende besøge arkivet, eller maile til os hvorefter vi mod vederlag skanner og mailer dem til dig. Registranten er fra omkring 1980 og ajourføres ikke, søgning i Arkibas anbefales nu, se nr. 6.

6 Arkibas
En fortegnelse over vores papirer og billeder, som er arkivets rygrad. Det er en registrant der nu er næsten ajourført. Du kan her søge på et emne, f.eks. købmand, eller en person, og se i hvilke arkivalier den pågældende findes. Efterfølgende kan du så besøg arkivet og se/affotografere arkivalierne. En del af arkivets billeder ligger her online, et arbejde vi prioriterer. Arkivalier lånes ikke ud. Vi har også en række mindre betydende registranter som kan hjælpe dig hvis du søger noget mere specielt:

7 Kirkegårdsnavne
Her er registreret de gravsten der står på kirkegården. Du finder her fødselsår og døds- for personer, og somme tider også datoer. Ud fra gravsætningen kan man ofte finde ægteskab. Der kan være en tilføjelse om erhverv. Det er en registrant der supplerer Brammingensere. Den stammer fra 1988-2000 og ajourføres ikke.

8 Indskannede bøger
Her finder du med fuldtekst en række bøger der belyser byens historie: Trap: Danmarks afsnit om Bramming, Agersnaps bog om Bramming 1916, et par ting om Jernbaneulykken 1913 – Brammingeulykken, Nedergaards sogne- og præstehistorie m.v.

9 Udgivelser
Arkivet har udgivet 7 forskellige illustrerede småhefter om den centrale gader i byen og deres personer og bygninger. De koster 50 kr. stykket. Brammingbogen handler om tiden fra byens start i 1874 frem til 1930erne. Den er på 470 sider og udkom 2011. Pris 200 kr.

10 Lokalårbogen
Lokalårbogen blev udgivet første gang i 1983. I bøgerne er der artikler om ældre og nyere begivenheder fra Bramming-egnen. Desuden er der hvert år billeder og tekstklip fra dagspresse og ugeblade under Året i glimt. Lokalårbogen udkommer i november måned, og den uddeles vederlagsfrit til medlemmer af Lokalhistorisk forening for Bramming-egnen. Desuden kan den købes i boghandelen og på Bramming Egnsmuseum.


Claus Rønlev

https://www.ronlev.dk

 Anetavler med webtrees · De “gode” historier – Biografier – Slægtsbøger – Lokalhistoriske bøger – Historiske årbøger – Breve fra middelalderen – Stater og andre erhvervsfortegnelser – Universitetsmatrikler og elevfortegn. – Øvrige artikler – Titler tilføjet de sidste måneder – Søg navne/steder i over 5100 artikler/links