Marius Skov

mariusskov
Det er 80 år siden Marius Skov kom til Bramming. Alligevel husker mange ham stadig. Det er selvfølgelig fordi hans billeder hænger mange steder rundt omkring. Skov har altid været populær, ikke mindst fordi man ku se hvad hans billeder forestillede, ikke mindst hans landskabsmalerier anslår den tone af mark og himmel der er så karakteristisk for Vestjylland. Men han var også en seriøs mand der tog livet alvorligt, religiøs som han var. Det er man på hans billede i Missionshuset, De to veje, som er livets eller fortabelsens.

Han var sønderjyde fra dengang Rødding var tysk, men familien flyttede til Esbjerg i 1895. Senere startede han i malerlære i Holsted hos sin farbror, Marius’ far var død som 33-årig og moderen da knægten var 15. Det var i Holsted han sluttede sig til KFUM, vejen til Indre Mission. I vintrene 1905-08 var han på malerskole i Berlin og tjente til dagen og vejen som malersvend, mest dekorationsmaler. Sommeren 1908 var han sammen med en kammerat i Sydtyskland hvor de var malersvend og malede billeder, i 1910 i Schweiz og var på Mont Blanc udsat for mange farer og endog mirakler, som der står. Året efter blev han optaget på Kunstakademiet hvor han fik bl. a Skovgaard og Rostrup Boyesen og malersvend om sommeren, det var jo før SU: havregrød, kogte kartofler med fedtebrød, mellemmåltiderne affaldskiks med vand til. Da han var færdig blev han lærer ved Haslev Gymnasium. Her var han så indtil han ti år senere købte Bramming Hovedgård. Da hans kone døde solgte han Hovedgården til Paul Lund og flyttede til Ribevej 17 i 1939, hvor han havde bygget hus og atelier. Skov døde i 1964, en uge efter sin 79-års fødselsdag.

På det kunstneriske plan havde han fået antaget to billeder på forårsudstillingen på Charlottenborg kort før afgangen fra akademiet. I 1922 var han med vennen Niels Holbak fra Tistrup til de kristelige passionsspil i Oberammergau hvor de tegnede og malede, og året efter var han på studierejse med sin kone gennem Tyskland og Østrig til Rom – det var her han kopierede Rafaels Skolen i Athen, en fresko med Aristoteles og Platon.

Ud over det nævnte udstillede han fem gange på Charlottenborg og var medstifter af sammenslutningen Jyderne, der udstillede på Den Frie 1939-43. Han havde separatudstillinger i Haslev, i rådhushallen i Århus og i Ovenlyssalen i Centralbiblioteket (nu Museum) i Esbjerg ca. årligt fra 1927-1944 – det var før Kunstforeningen havde bygget selv.

Har du løst at se malerierne så klik på linket nedenunder:

Marius skovs malerier

 

Litteratur om Marius Skov

Skov, Marius [Marius Skov: gengivelse af Landskab, sne] Kunst og kunstnere i Ribe amt. 1996. Side 14, illustreret. (74.6)*

Skov, Marius [Marius Skovs Bramming by og Snelandskab] Barrett, Brian Dudley: Vestkystens kunstnere 1850-1950. 1995. Bind 1: Tønder til Esbjerg. Side 87-88, illustreret. (74.6)*

Skov, Marius Petersen, Dorthe: Kunstmaler Marius Skov. Lokal-årbogen, 1993, side 56-72. (Genoptrykt i: Udstillingskatalog Marius Skov: maleriudstilling: Bakkevejens Skole. 1994)

Skov, Marius Udstillingskatalog Marius Skov: maleriudstilling: Bakkevejens Skole. 1994.*

Skov, Marius Weilbachs kunstnerleksikon. 3. udgave. Bind 3. Side 216. (99.4)*