Litteratur om Bramming

bøger1-300x131

Bibliografien omfatter geografisk det Bramming kommune efter sammenlægningen i 1970. Altså også Gørding, Darum, Vejrup o.s.v. Den er renskrevet 2013. Bibliografien grunder sig på et langt bibliotekarisk liv i Bramming frem til 2000. Det er først og fremmest ting, jeg er stødt på under mit arbejde. En række værker er systematisk gennemgået, men f.eks. ikke lokale aviser. Da jeg har haft travlt, er der sikkert flere fejl, end en bibliotekar normalt vil tillade – men sådan er det. Indførsler med * er sat ved artikler, jeg har set ved selvsyn. Alle artikler fra Lokal-årbogen er medtaget til og med 2007 og Fra Ribe amt til 2004. Bibliografien omfatter ud over bogligt materiale også materiale som video og materiale på nettet. Det overvejende flertal af posterne var engang i Bramming bibliotek, i lokalsamlingen, eller lokalmagasin. sh juli 2013.

Litteratur om Bramming