Hans Hejbøl

Hans Hejbøl, manufakturhandler, maler (1920-82)

Maleriet var en fritidssyssel, men HH tog det så alvorligt at han tog undervisning hos den lokale maler P. Skov (1885-1984), hvilket også ses af hans malerier, f.eks. nr. 12, 15,25. Han havde glædet sig til at bruge mere tid til maleriet efter pensionering, men det blev det ikke til. Billederne er nok malet i 1950erne. Bortset fra et enkelt billede, befinder hans malerier sig i familiens besiddelse. Nedenstående billeder fotograferet 10.3.2019 af Byhistorisk arkiv (Stig Hegn), ved boopgørelsen efter Karen Hejbøls død.

Hans Hejbøl stammede fra Tarm, hvor hans far var lærer, senere skoleinspektør. Han drev manufakturhandel Storegade 18 t.v. 1959-82, hvor han døde og forretningen blev alene drevet af Karen Hejbøl. Inden 1959 havde de i en årrækket bestyret forretningen. Den var da ejet af T. Vestergaard fra Esbjerg fra 1951, hvor Karen var ekspeditrice her.

Bopæl privat Hellesvej 12. Arvet efter Karen Hs. forældre: Kirstine og Niels Engers Hansen, der havde købt det kort efter 1917. Hans var som repræsentant i 1951 i Bramming blevet gift med Karen (1922-2018), og de fik børnene: Anne-Kirstine Mechlenburg H. (kaldet Anne Hejbøl, pædagog i Fredericia, bor i Vejle) og Hans-Henrik Mechlenburg H.(Esbjerg, nu Snekkersten). Karen var kendt i byen for sin deltagelse i Spejderkorpset.

Sh 28.3.2019 – med rettelser ved Henrik og Anne Hejbøl >pcskyttjensen@grundet.dk< 1.4.2019

Billeder – navngivning: Stig Hegn

 

00 Hans Hejbøls signatur 15 Søndergade [med Thorsens Trælast]
01 Sct. Ansgar kirke 16 Sct AnsgarKirke Med Vejskilt
02 Nature Morte 17 Henne Strand Akvarel [med refleks]
03 Åmotiv 18 Henne Strand Akvarel [med refleks]
04 Jonas Martinussen Ribevej 8 19 Henne Strand Akvarel [med refleks]
05 Eller [overlærer Varde ca.] 20 Henne StrandAkvarel [med refleks]
06 Vandtårn Bramming [tilh. Birthe Hoffmann] 21 Bornholm
07 Nature Morte 2 22 Engers Hansen, svigerfar
08 Sønderhøe 23 Teglværket Hellesvej
09 Lystbåde 24 Lysning i Skov
10 Portal Sct Knuds Kirke 25 Å med Træer [Endrup?]
11 Engers Hansen, svigerfar 26 Henne Mølleå [måske 1962]
12 Åparti Skitse 27 Bro Med Træer
13 Remskivefabrikant Emil Nielsen Hovedgården [f. 1886, start her i 1920] 28 Dambrug Endrup
14 Hans Hejbøl, selvportræt 29 Nature Morte 3 [rystet]
30 Nature Morte 4

Se Hans Hejbøl´s malerier her