Bramming byggeforening

lindegade-300x211

Det første sociale byggeri i Bramming var byggeforeningshusene i Lindegade. De ligger mellem Elmegade og Plantagevej, på vejens nordøstlige del. I Bramming er det altid Fengers allé med sine pompøse (spekulations) huse der berømmes, men husene i Lindegade er udtryk for at der var folk i byen der ønskede hus som almindelige folk kunne betale.

Den 19.8.1906 blev Bramminge Byggeforening stiftet med et medlemstal på ti mand, som dagbladet Sydvestjylland skrev. Formand for foreningen var mægler Th. Thomsen – han var medstifter af Den socialdemokratiske Vælgerforening i 1898 – og glarmester C. Rasmussen næstformand, mens kassererposten bestredes af banearbejder H.P. Schmidt (han flyttede senere ind i Lindegade 5)

Et par måneder senere er jorden til 12 parceller købt for 15 ør pr. kvadratalen. Grundenes størrelse er 240 x 110 alen. Vejen har ikke fået navn endnu, men Sydvestjylland skriver at husene kommer til at ligge med facaden langs den vej, der fører fra Elmegade i Retning af den ny Skolebygning – Bakkevejens skole var netop under opførelse dengang. Der blev trukket lod om de enkelte parceller.

[3] CP [han stavede sit fornavn med C] (1910-79) var hjælpearbejder (ekstra-?) ved DSB, lokalredaktør ved Socialdemokraten, pralerøv. Den nøjagtige adresse i Lindegade har jeg ikke fundet.

Glarmester Rasmussen

Glarmester C. Rasmussen (1868-1943), Lindegade 23 (tidl. 22) Glarmester C. Rasmussen var én af byens pionerer – han ankom til Bramming før århundredeskiftet – og udmærkede sig ved sin sociale interesse. Han var af samme generation som Hartvig Petersen, der var tømrer ved DSB – foruden så meget andet. Hartvig var nogle år før kommet til byen der da havde 15 huse. Sognerådet boede i Bramming, i Vilslev og i Sneum – bønder der ikke havde speciel interesse i byens udvikling. Derfor kom Borgerforeningen og folk som glarmester Rasmussen og Hartvig Petersen til at spille en rolle i udviklingen. Et tigerspring fremad var bygningen af Bakkevejens skole, men samtidig altså Bramming Byggeforenings huse på Lindegade i 1906. Der var mere hold i det end boligspekulationen der kulminerede med Fengers fallit nogle år før.

Christen Chr. R er født i Kbh. i 1868, var uddannet forgylder og kom til Bramming år 1900, hvor han fik plads på Martin Hansens Listefabrik [der blev oprettet ca. 1897], men blev selvstændig omkring 1901 og drev glarmesterforretning i 36 år til 1937. Han solgte sin forretning til U. Fich Rasmussen fra Esbjerg. C. Rasmussen var da 70 år – de var ikke i familie. I 1944 forlød det (iflg. Kurt Timmermanns dagbog, side 22) at tyskerne har taget afdøde glarmester Rasmussens hus.

Har været formand for hjælpekasse og Bramming sygekasse 1915-30 (og i bestyrelsen siden 1908 som næstformand). Stiftede Børnenes juletræ.

•I nr. 5 – det nordligste, nærmest Plantagevej , boede banearbejder H.P. Schmidt og hans kone Kristiane. Kristiane gik med aviser og syede for folk. De boede ved folketællingen i 1921. Hans Peter var fra Gørding (f. 1880) og kom til Bramming i 1885. Kristiane var fra Rodenæs men kom til byen i 1890, og står som syerske. (I 1907 boede de i Nørregade 15). Der var tre børn i ’21: Thyra, Asta og Tage (f. 1906, 08, og 12) . og så også en pensionær, der var serveringsjomfru, den 26-årige Augusta Christensen.1966: Anna Nielsen. Omkring 2000: Anna L. Svendsen og Christian Christensen. 2004: snedkersvend Leif E. Hermansen, barnebarn (morfar) af murer Henrik N. Henriksen og Kirstine, der boede i Bramming 1909-27.

Nr. 7 som er bygget sammen med nr. 5. Muligvis har Hartvig Petersen ladet denne del af huset opføre (se nr. 9). Vejmand Andreas Sørensen (1887-1976) købte huset, han var tidligere bonde – havde haft en gård på Gabelsvej – men blev vejmand i 1937, han og Ingeborg (1888-1955) havde syv børn. I 1941 boede rentier Søren Lorentzen her. I 1944 solgte AS det til arbejdsmand Carl Josefsen og flyttede til nr. 23. 1993: Else Sylvia og Hans Erik Hansen. 2000: Ejer rentier Sigrid K [N?]. Nielsen, beboer: Else S.K. Hansen. 2006: Ejer Else Sylvia Kruse Hansen, beboer do.

Nr. 9 her boede Hartvig Petersen (1886-1948) siden 1917. Han var tømrer ved DSB, men havde ejet savværket på Pederstræde og bestyret teglværket på Gabelsvej. Kom til Bramming i 1891 der da havde 15 huse. De havde boet mange steder inden Lindegade. Han og Anna Katrine (1896-1944) havde han 8 børn, der fik efternavnet Hartvigsen. Ved folketællingen i 1921 boede der 8 personer i huset, herunder Karen (f. 1900) der sikkert var ung pige i huset. Et af børnene, Nanna bestyrede til 1923 sin fars fedevareforretning (slagterudsalg) i Storegade 7 og blev gift med den senere kæmner Axel Kruchow fra nr. 19. 1971 købte Holger og Mary Sørensen huset af husbestyrerinde Ane Margrethe Hartvigsen, Mary døde i ’75, Holger i ’79. 2000: Ejer Ane Marie Hartvigsen m.fl., beboere Lene W. Nielsen og Preben K. Andersen.

Nr. 11 – bygget sammen med nr. 9 . Missionær Jacob Ingemann Petersen boede her, nok 1919-24, hvor de flyttede til Fengers alle. Han var leder af Bramming KFUK fra 1919. I folketællingen 1921 står der at han er født i Bedsted i 1888 og gift med Kristen (f. 1895 i Ølgod) og at de kom til Bramming i 1919 De har Jens, født 1908 i Haslev. 1948: Christian M. og Mette Kirstine Jensen. I 1961 var ejer/beboer gårdejer Christian M. Jensen. Købt 1988 af Træbodan, Bent Lygum Pedersen. 2000: Ejer: Mette Kirstine Jensen. Beboer: Annelise og Bjarne Andersen (sygeplejerske og arkitekt). I 2003 boede Erling Jepsen her da han døde som 50-årig, han arbejdede på Venus (vistnok den tidligere Dana Gloria). Villy Christensen har også boet her

Nr. 13 – bygget sammen med nr. 15. 1941: former Louis Lauridsen. 1961: fhv. husmand Adolf Nielsen og husbestyrerinde Anne M. Nielsen. 1985-86: Elektriker Kaj Werge. 1990 solgt til Liselotte Schnoor og Allan Møller for 340.000. 1994: Arbejdsmand Chr. M. Beck og Jytte F. Schmidt [CMB var vist 

formand for Socialdemokraterne, i hvert fald formand for Folkeoplysningsudvalget indtil 2004]. Omkring 2000 boede her Liselotte Schnoor og Allan Møller. Kaj Werge har boet her. 2006: Ejer: Lars Lindegaard Stenger, beboer: do

Nr. 15. 1945: Bager Mads Nissen og Laura (født 1880 og 85). 1961: Beboer eller ejer: fhv. landmand Julius Pedersen (f. 1900). 1988 Træbodan solgte huset til Ane M. Hansen, der var enke efter Kai Hansen, de havde boet Tværsigvej 8. 1994: Annie og Andreas C. Andersen, de kom til Bramming i 1986. 2000: ejer: pensionist Julius Pedersen, beboer: snedker Leif Keller. 2006: Ejer: Leif Keller, beboer: do.

Olaf Baks tegning fra 1974 viser huset dengang der var bagerforretning og et skilt der reklamerede for Riberhus Is

Nr. 17. Ejer 1956-68: Ingrid Jaedeke (nu Sportsvej 11, sh aug 06) og Hans Peter J. HPJ arbejdede dengang på Bramming Jernstøberi (Kirkegade) og senere hos murerfirmaet Anders Frank Pedersen. 2006: Ejer: Bente Sønderkær Rechnagel, beboer: do.

Nr. 19 – bygget sammen med nr. 17. Det er huset som er fotograferet da huset var nyt, med et resultat der udgør en klassiker i byens historie, med træhandler C.F. Kruchow (1872-) og ikke mindst hans søn Axel (1901-) der blev byens første kæmner i 1928 – Axel blev senere gift med Nanna, datter af Anna Katrine i nr. 9. CFK var gift med Karoline (1872-), han havde været forsikringsmand og haft en træskoforretning og da konen døde kom en datter hjem og holdt hus for ham og i 1942 fejrede han sin 70-års fødselsdag. Han står ikke i skattebogen i 1913, men i 1922 står der at han har betalt 171,20 kr. – det blev i 1942 til 38,65 kr. 1990: Lilian og Hans Ulrich. I 1991-92 var huset til salg med angivet boligstørrelse på 81 m2 til 495.000. Der var da tilbygget en carport.. 2000: Ejer pensionist Mads Peder Lorentsen, beboer: Lise Marie Hollesen Lønne og Rasmus Hollesen Lønne, der på denne tid købte Sportsvej 7. 2006: Ejer: Lise Marie Hollesen Lønne: Beboer: Inger Marie Gregersen. [iflg. Krak bor Lise Lønne her] 1910

Nr. 21 – sammenbygget med nr. 23. I 1961 var ejer arbejdsmand Thorvald N. Thomasen (eller Thomsen), gift med Meta K. Thomasen, som solgte til Hjalmar Verner og Karen Rasmussen (HVR døde 1994). Købt 1997 af postbud Poul Jensen, han nedrev baghuset og opførte et nyt. Ejer 2006: Poul Tønning Jensen, beboer: do. Desuden bebos huset i dag af en gravhund.

I nr. 23 – det sydligste – boede glarmester C. Rasmussen indtil sin død i 1943. CR var med til at stifte Bramming Byggeforening, var først næstformand, senere formand. Han var gift med Katrine (f. 1860) og de havde to sønner og 2 døtre, ved folketællingen i 1921 står der at Ella (f. 1892) var døv, Aksel (f. 1901) var i tømrerlære. Han havde værksted på Elmegade og Olaf Bak har noteret at grunden var godt fyldt med glasskår – de havde have ved siden af . I 1944 købte vejmand Andreas Sørensen (1887-1976) og hans kone huset, de kom fra Lindegade 7. Ejer 1965: postbud Gustav V. Nielsen(1923-1996) der boede her til sin død, gift med Magna i 1947, de havde 4 børn. 2000: Beboer: Magna Nielsen. november 2006/rettet december 2006

Det skete faktisk 6 år før Arbejdernes boligforening blev dannet i København – starten på boligbevægelsen.

Byggeriet

Husene blev vist bygget af bygmester Tonnes Tonnesen i 1906-07[1] og de måtte koste 5.000 kr. pr. stk. og husene blev beboet af folk fra banen og teglværket. Byggeriet var projekteret med statstilskud. Byggeriet består af 2-familehuse (ex. nr. 17 og 19 er sammenbygget), i alt 5 dobbelthuse, i dag nr. 5-23.

Foreningen

Ud over de nævnte, hvoraf C. Rasmussen senere blev formand og var det ved 25-års jubilæet i 1931, er følgende nævnt af den alvidende Ragna Tonnesen[2] (27.1.1985):

1: moster Koller (Karen M. Koller, iflg. folketællingen 1921)( f. i Glejbjerg 1854. Gift med maler NFC Koller?),

2: overportør Niels Chr. Poulsen,(1886-1939) fra Vinding og Johanne Marie fra Hedensted (1877-1956) og børnene Julius, Sigrid, Karlo[3] og Gerda, født 1902, 09,10, og 12, iflg. Folketælling 1921.

3: og tømrer ved DSB Hartvig Petersen (Lindegade nr. 9). 

[1] TT havde været formand for sygekassen 1910-16, før C. Rasmussen

[2] I folketællingen 1921 har jeg fundet en familie der måske også har boet der: fhv. ledvogter Peder Nielsen, han kone Marie Katrine, deres barn Sigfred – de var kommet til Bramming i 1916. I huset boede to gamle Chr. Haugaard, der levede af fattigunderstøttelse, og Anders Chrestensen, der var uden skatteevne.

Det gælder nok også for: Kirsten Husted der er født 1876 i Lintrup (+1948) og kom til Bramming 1912 sammen med overportør Meder Husted, født 1873 i Brørup. De havde fem børn, født i Esbjerg, det sidste dog i Bramming.