Arkivindhold

Bramming Byhistoriske Arkiv
Skolegade 10,1
6740 Bramming.
Tlf.: 7517 3920
Mail: bram-byhist@mail.dk
www.brammingby.dk
 
Åbningstid

Den første onsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00 – 18.00 samt efter aftale med arkivlederen.

Arkivleder: Stig Hegn tlf.: 5196 6473

Område

Bramming kommune (som den så ud i 1938) i Esbjerg Kommune.

Bramming Byhistoriske Arkiv er oprettet den 9. november 1959. Det er en selvejende institution, som har selvsupplerende bestyrelse.

Arkivet har ingen støtteforening.

Det er medlem af RAL (Ribe Amts Lokalarkiv) og SLA (Sammenslutning af Lokalarkiver). Du kan finde vore samlinger i Arkiv.dk.

Tilgængelighed

Arkivalierne er tilgængelige for alle, men der kan være begrænsninger, se undersiden Retningslinjer for arkivaliernes tilgængelighed i Bramming Byhistoriske arkiv.

Arkivalier

Vi har foreningsarkiver fra en masse af kommunens nuværende og tidligere foreninger, klubber, organisationer, m.v.

Vi har personlige arkiver, med bl.a.: Et ikke nærmere opgjort antal fotos og beskrivelser af personer med tilknytning til diverse institutioner, virksomheder, firmaer m.v. Der er udarbejdet en registrant, ”Brammingensere” (Excel) på ca. 5500 personnavne fra omkring år 1900 og fremad.

Vi har arkiver og beskrivelser af virksomheder med beskrivelse af de fleste af byens og sognets nuværende og tidligere virksomheder.

Arkivet registrerer løbende historiske begivenheder fra aviser som findes i filen Året i glimt fra 1916 og frem.

Fotos

Vi har mange fotos (by motiver og virksomheder) fra 1895 og frem. Særligt skal man bemærke fotograf C. K. Olesens fotos fra byens start og frem til 1930erne. Flere tusinde glasplader fra C. K. Olesens atelier blev i 1996 overdraget til Bramming Egnsmuseum. Opgaven med videreførelse af Bramming filmen, som arkivet havde stået for siden 1985, blev ligeledes overdraget museet. Vi har fået fotografen Foto-Oles samling, plus flere børnehavers samlinger.

Registranter

Ud over de nævnte registranter findes der flere, dem kan du finde under Registranter.

Aviser

En af arkivets kronjuveler er vores avissamling, hvor man kan bladre i rigtige aviser. Her kan man se (Jydske) Vestkysten fra 1916 og frem og også Bramminge Ugeavis. Det er en samling hvor man kan finde materiale til sange og få kopier til slægtsgaver.

Oversigt: Dagbladet Vestkysten/Jydske Vestkysten 1918-1991. Enkelte årgange af Bramming Ugeavis, bl.a. 1896-1897, efterfølgende har vi modtaget meget fra Statens Avissamling.

Desuden findes udklip, der indgår i diverse beskrivelser af virksomheder og personer.

Bibliotek

Bøgerne udlånes ikke, men samlingen omfatter: Bl.a. Fra Ribe Amt (næsten komplet), Lokal-årbogen: årbog for Lokalhistorisk Forening for Bramming Kommune 1983 – 2010. Plus mange lokale vejvisere og lokalhistoriske bøger.

Bøger

Arkivet var i 1993 medudgiver af hæftet Bramming 1913 om Bramming-ulykken (togulykke) og i 1995 medudgiver af Besættelsen i Bramming Kommune samt et hæfte om 25-års jubilæet i forbindelse medkommunalreformen. Endvidere har Arkivet udgivet:

Kurt Timmermanns dagbøger
Brammingbogen
Det var Dengang – Bramming Postkort for 100 år siden
Laumanns Bramming – fotografier fra 1960erne.

Vi har arrangeret gadevandringer startende med Nørregade samt kirkegårdsvandringer. I forbindelse hermed har vi i perioden 2005-12 udgivet hæfterne Nørregade, Storegade ulige numre, Storegade lige numre, Ribevej, Jernbanegade, Fengers allé, Lindegade/Elmegade.

Generelt

Om Bramming Byhistoriske Arkiv kan det i øvrigt anføres, at arkivet dækker en ung by og derfor er i den ret specielle situation, at det har materiale om væsentlige emner helt fra byens start i 1874, da tværbanen blev åbnet. Før da var der, hvor byen nu ligger, kun Kikkenborg Krogård og ellers mest hede.