Arkivets historie

Byhistorisk arkiv blev stiftet i 1959 og havde sin første bopæl i et kosteskab i det gamle bibliotek. I 1965 flyttede det ind i kælderen under det nybyggede rådhus. Ti år senere flytning til anden kælder, under Solgården. I 1984 flytning til det nyindkøbte gamle Elværk, men da museet startede, krævede det plads, og arkivet måtte igen flytte, til den gamle lægebolig i Jernbanegade, omkring 1996. Sidste flytning var foranlediget af at kommunen ville sælge lægeboligen, så i 2008 kom vil til vores endelige og 7.  plads: Mødestedet i den gamle Efterskole.