Arkivets bogudgivelser

Laumanns Bramming: fotografier fra 1960erne.

Af Poul Søgaard Pedersen.

Arkivet fik i 2020 Laumanns arkiv, som Poul har bearbejdet.

Laumann var byens fotograf i perioden 1959-90.

Vores motivering for udgivelsen, der bliver på 320 sider, er Laumanns evne til at give et fotografisk dækkende billede af 1960erne – den periode hvor byen ændrede sig fra at være en mindre stationsby, til at blive den store by der var det naturlige midtpunkt for kommunesammenlægningerne 1965-70.

Laumans anden fortjeneste er, at han ikke bare fotograferer husene ude fra gaden, men i mange tilfælde viser os bagsiden – med gamle knallerter og skrammel.

Pris: kr. 200.

Bogen kan købes på Bramming Egnsmuseum tirsdage, torsdage og søndage fra kl. 13:00 – 16:00

Det var dengang

– En flot billedbog med over 100 postkort fra tiden omkring 1. Verdenskrig. Billederne stammer fra Hans Chr. Fuglsangs samling, der omfatter over 400 gamle postkort.
Udgivet oktober 2020, 120 sider med stift bind. Format 18×25 cm

Pris: kr. 150. Betalt med mobilpay, eller ved indsættelse på bankkonto: 4630519853   – reg. nr. 1551

Ved forsendelse tillægges porto.

Bogenkan købes på Byhistorisk Arkiv, Skolegade 10.1., hvor der næsten altid vil være ekspedition tirsdag 13-15.

Desuden på Bramming Egnsmuseum tirsdage, torsdage og søndage fra kl. 13:00 – 16:00

Kurt Timmermann

Erindringer fra Besættelsen

Byhistorisk arkiv første bog, nemlig Kurt Timmermanns erindringer og dagbog fra den 2. Verdenskrig i
Bramming:
En arbejder i Bramming under Besættelsen

I forbindelse med at Bramming boligforening har 50 års jubilæum har Byhistorisk Arkiv udgivet den tidligere forretningsfører, Kurt Timmermanns dagbog fra besættelsen: Jeg begynder i dag på denne dagbog, men jeg er ked af at jeg ikke er begyndt for 5 år siden. Der ville da have stået mange interessante ting i bogen. Der ville have været minder fra vores bryllup og om de store verdensbegivenheder for 3 år siden da krigen begyndte. Små træk fra den hårde vinter der fulgte. Der ville have stået om den tristeste dag vi har oplevet: 9. april står lyslevende i de fleste danskes hukommelse, her behøves egentlig ingen dagbog. Der ville have været små triste glimt fra den tid jeg var arbejdsløs og lyspunkterne ville heller ikke være glemt – der var dengang jeg fik at vide at vi havde arvet ca. 500 kroner efter min fader. Og så var der dengang jeg fik arbejde hos Anker Hansen og et par måneder senere på fabrikken. Der ville så have stået små minder fra dengang vi fik Per og fra hans halvandetårige opvækst. Men alt dette er for sent og kan ikke genoprettes, kun kan jeg i den usikre fremtid fæstne små og store træk på papiret.

-sådan starter Timmermann, og så er der ellers optegnelser fra hans arbejdsliv, dagliglivet, fagforeningen, søn Pers udvikling:
…jeg sad i stuen mens Per var i seng – det troede jeg da – nej fyren var listet op og smurt sig selv ind i tandpasta så jeg aldrig har set mage, og det værste var at sengetøjet havde fået samme tur. Det blev jo til en større renselsesfest og en regulær endefuld..

Bogen på 43 sider er rigt noteret, så man i tilgift får at vide at når Timmermann taler om Lønborg, så er der tale om Købmand H. Lønborg var købmand i huset Ribevej 22 indtil 1945 – det er der jo ikke så mange igen der ved i dag.

Bogen koster kr. 25,-

Da Bramming blev stor

Det er i år 125 år siden Bramming blev »født« — ikke som så mange byer i Dan-mark, der er vokset frem af middelalderen, men som et resultat af det moderne Danmark- Anlæggelsen af jernbaner og havne i den sidste del af 18-hundrede-tallet. Sådan er det fleste stationsbyer i Jylland opstået. Men da først byen havde konsolideret sig, var der ingen særlig udvikling: her lå en lille stationsby som alle de andre langs banen: Tjæreborg, Gørding, Holsted, Brørup etc. Nok var Bramming et jernbaneknudpunkt, men det var også det eneste, der gav byen et særkende fra de andre.
Det var først med udviklingen i 1960erne og 1970erne, der skete noget afgørende i Bramming, idet byen oplevede en ekspansion, både befolkningsmæssigt og in-dustrielt. Det var dengang, man oplevede, at byen blev for stor til noget — og for lille til noget andet: der var ikke mere brug for en badeanstalt, elforsyningen blev overtaget af SEAS, Borgerforeningen gik under i strømmen af nye borgere. Til gengæld overtog kommunen Vandværket, mens fjernvarmen forblev privat til i dag. Det er denne periode, bogen beskæftiger sig med. Vi har talt med per-soner, der har oplevet perioden. Det har været vigtigt for os at få den lavet nu, mens perioden endnu er i levende erindring. Andre dele af bogen er bearbej-delse af personlige erindringer, ligesom der naturligvis også er forsket i Lokal-historisk Arkiv. Undervejs giver bogen sideblik til historien før (og efter) peri-oden, men en samlet fremstilling af Brammings historie er det ikke.
Det er udvalget, der har skrevet og diskuteret de kapitler, der udgør bogen. Olaf Bak og Stig Hegn har redigeret. Vi har modtaget støtte fra mange i byen — som anført foran — og vi vil gerne takke for denne påskønnelse af vores arbejde.
For udvalget: Stig Hegn.

Bogen koster kr. 50,-

Brammingbogen

En samling skitser fra dengang byen blev til. Da banen kom i 1874 var der kun hede, og en gammel krogård plus et par forblæste huse. Her startede Bramming så. Men det var først i 1890eme der kom gang i den. Der blev bygget og spekuleret, mange flyttede til byen for at søge lykken. Men der var også krak og stilstand.

Brammingbogen koncentrerer sig om skildringer af de personer der spillede en vigtig rolle i byens udvikling: møller Poulsen der sørgede for et nyt forsamlingshus• og en bank, smed H.M. Thomsen som onde (misundelige) tunger omtalte som Overbrammingenseren, han sørgede for bygningen af en ny og flot skole, Trine Ekstra var kvindelig gartner, Th. H. Thomsen var redaktør på Vestjyllands Socialdemokrat og fulgte byens begivenheder med skarp pen, fotograf C.K. Olesen ræsonnerede og fotograferede eminent. Og endelig banen med dens personale, stationsforstandere, portører og meget mere, en arbejdsplads af afgørende betydning for at byen kom og udviklede sig. Historisk slut-ter skitserne omkring 1. Verdenskrig, men der er enkelte nyere afstikkere.

Bogen er rigt illustreret med 300 billeder fra Bramming Byhistoriske arkiv, og ikke mindst med C.K. Olesens karakteristiske billeder af byens liv fra omkring århundredeskiftet, det forrige.

Bogen koster kr. 100,-.