Banegården

4fbdf461eef3b69118b5f62003ae1c40-200x3001

Historien endte godt! I sommeren 2008 startede reparationen af halvtaget og i september var det færdig, så godt som nyt . Til gengæld lukkede billetsalg og kiosk i week-enden. Man får jo ikke alt hos DSB! Ugeavisen for Bramming Onsdag, d. 25. April 2007 kl.09:30:00 Originalartiklen her: Halvtaget rives ikke ned  – artikel fra Ugeavisen1.500 underskrifter mod nedrivningen, avisoverskrifter og fokus på sagen i TV har sikkert haft sin virkning.

Takket være Esbjerg kommune annuleres tilladelsen til at nedrive halvtaget ved Bramming Station. Esbjerg kommunes Plan og Miljø afdeling fortjener ros i denne sammenhæng, for det er herfra, der er trukket i de rigtige tråde. Bygningsmyndigheden i Esbjerg kommune har nemlig i sidste uge meddelt DSB, at den nedrivningstilladelse, som den gamle Bramming kommune fejlagtigt havde godkendt, trækkes tilbage. Fodfejl fra DSB Når man kan gøre det, er det fordi DSB har undladt at melde nedrivningen til »Kulturarvsstyrelsen«. Det skal man gøre, når man har planer om at nedrive statslige bygninger, der er mere end 50 år gamle.

Man har heller ikke i anmeldelsen om nedrivningen gjort opmærksom på, at Bramming Station er fredet ifølge bygningsfredlovgivningen, ligesom der ikke har været nogen offentlighedsfase. Kan sende en ny ansøgning »Under disse omstændigheder bliver DSB nødt til at annulere tilladelsen til nedrivningen«, siger Freddie Madsen, formand for kommunens Plan & Miljø udvalg. »De har selvfølgelig muligheden for at sende en ny ansøgning, men så siger vi jo nej«, siger han. »Jeg synes, det er godt for brammingenserne og de togrejsende ved stationen at havtaget bevares, men jeg mener da også, at vi har reddet DSB fra at begå en brøler«

92596aa0e56c55cbb4a27f64c40c0e72-300x200Baggrunden DSB havde valgt at nedrive taget alene udfra økonomiske betragtninger. Udgiften til at bevare halvtaget er sat til 1,3 mio. kroner, medens en nedrivning vil koste omkring 300.000 kroner. Nu må man forvente, at proceduren bliver en renovering til de 1,3 mio kroner – til glæde for mange mennesker i mange år frem. Halvtaget er kun 10 år yngre end selv stationen, som blev bygget i 1874 – det år, som mange regner for Brammings »fødsel«. Betaler sig at protestere »Det kan åbenbart betale sig at protestere«, siger en glad initiativtager til underskriftindsamlingen, Per Gottlieb. »De fleste har skrevet under i protest mod nedrivningen på de sedler, jeg har lagt ud i butikkerne, men også på nettet kom der godt 200 sympatitilkendegivelser«, fortæller han. »Mange folk har sjovt nok en historie at fortælle om det halvtag. Det er ren nostalgi og lokalhistorie.

Mange kan huske en episode eller en oplevelse under dette halvtag, og disse minder vil man selvfølgelig gerne fastholde. Jeg synes, den her sag bærer præg af, at flere beslutningstagere ikke har kendt til forholdene«, siger Per Gottlieb, der naturligvis er jublende glad for Esbjerg kommunes håndtering af DSB.

Imponerende underskriftindsamling med 248 deltagere Ugeavisen for Bramming Tirsdag, d. 6. Marts 2007 kl.08:13:00 Originalartiklen her: Rystende mangel på respekt Rystende mangel på respekt – artikel fra Ugeavisen Ugeavisen erfarer, at DSB vil nedrive det historiske og bevaringsværdige halvtag på Bramming Station. DSB påtænker at nedrive det mere end 100 år gamle halvtag ved stationsbygningen.

685779e82e644d6e633dd33b7fb5efbf-300x200De gamle, smukke støbegods-støbte søjler er i overhængende fare for at blive revet ned. »Da jeg gennem lokale DSB medarbejdere har erfaret, at halvtaget ved Bramming Station i nærmeste fremtid skal nedrives, fordi DSB ikke vil ofre ca. 1.5 millioner på en renovering af dette smukke, bevaringsværdige og ikke mindst nyttige halvtag fra ca. 1890, vil jeg hermed opfordre Brammings borgere til at protestere via en underskriftsindsamling«. Ordene kommer fra en rasende Per Gottlieb, der ligesom mange andre brammingborgere ikke vil se passivt til, mens en del af byens identitet fjernes p.g.a. sparehensyn. Opfordrer til protestskrivelse »Da vores meget brugte og elskede, historiske og bevaringsværdige halvtag med de gamle smukke støbegods-støbte søjler nu er i overhængende fare for at blive revet ned, vil undertegnede – og jeg er sikker på mange rejsende med mig – protestere på det kraftigste mod denne nedrivning.

Hvad skal de mange passagerer, unge som gamle, nu gøre i regnvejr, hvor de hidtil har haft umådelig gavn af dette halvtag. Mig bekendt stammer dette halvtag næsten helt tilbage fra Bramming Stations helt tidlige opførelse omkring 1890 – hvilken vandalisme fra DSB’ s side«, siger Gottlieb. Denne udåd må forhindres Per Gottlieb fortsætter: »Jeg græmmes og beder trafikministeren og trafikordførerne, samt andre politikere fra alle partier i Folketinget hindre denne udåd ! »Til orientering kan oplyses, at Bramming Stationsbygning har gennemgået en gennemgribende restaurering i 2006, hvilket vi er meget glade for i Bramming. Under denne restaurering led det historiske halvtag overlast under håndværkernes arbejde, idet de uden respekt for tagets bevaringsværdighed undlod at lægge plader på taget. Resultatet er, at tagpladerne har talrige buler og huller, hvilket medfører at regnen drypper ned visse steder.

Tæt på nedrivningen »Ansatte hos DSB oplyser at dette historiske og bevaringsværdige halvtag snart skal nedrives, fordi man ikke vil ofre de 1.5 millioner det koster at renovere det. Det er rystende, hvilken mangel på respekt DSB her udviser over for flere hundrede daglige brugere af Bramming Station, og hvor lidt veneration man udviser over for vores kulturarv. Jeg håber, at retsindede og historisk bevidste mennesker vil støtte denne sag«, siger Per Gottlieb. Har talt med en række politikerne »Jeg har henvendt mig til trafikminister, Flemming Hansen, for ca. 14 dage siden – ligeledes til Troels Lund Poulsen – Venstre – Folketinget – og Dansk Folkepartis trafikordfører, samt senere socialdemokratiets trafikordfører og Holker K. Nielsen fra SF, da han jo er født og opvokset i Bramming.

Ligeledes har jeg henvendt mig til Esbjerg Byråd, de forskellige partier og borgmester, Johnny Søtrup. Esbjerg Byråds økonomiudvalg har skrevet til mig, at de vil tage sagen op med DSB i nær fremtid. Og sagen haster, idet DSB har bebudet en nedrivning i marts måned«. Skriv under »Derfor har jeg også indledt en underskriftsindsamling i Bramming by hos forskellige butikker, og jeg står klar visse steder i byen, når jeg kan overkomme det tidsmæssigt«, slutter ildsjælen, der bor Fengers allé 25 i Bramming.