Slægtsforskning

 

imagesSlægtsforskning i Bramming etc. Vi byder på en række hjælpemidler som du normal ikke finder i et lokalarkiv. Vi vil derfor her vejlede dig i vores registranter og historieskrivning. Det handler ikke om kirkebøger og folketællinger, som du skal finde andetsteds, f.eks. i Statens Arkiver, og her finder du også vejledninger til søgning i kirkebøger, folketællinger, lægdsruller. Til gengæld har vi en sjældenhed: Dagbladet Vestkysten (nu Jyske Vestkysten) i original form, siden 1916 og frem til 1990. Det er de indbundne udgaver som oprindeligt var til rådighed for lokalredaktionen, men med dens nedlæggelse overdrog redaktør Poul Willadsen dem til arkivet. I modsætning til Esbjerg skal du ikke spole på en film for at læse avisen, men kan bladre i den. Det kræver lidt muskelstyrke da de vejer godt! Men i vores registranter finder du oplysninger om personer og huse. Det drejer sig om følgende:

 

1 Brammingensere
Det er en fortegnelse over de omkring 7.000 personer der har tilknytning til Bramming. Det er en registrant der tager udgangspunkt i vores aviser og vores arkivarbejde. Brammingensere er derfor ikke nogen komplet fortegnelse, dels er det mest folk der har været nævnt i avisen, dels er det nyere personer, altså fra efter 1900. Men har du en slægtning med tilknytning til Bramming er det tit et godt sted at starte. Oplysningerne ligger på en pdf-fil, og du søger i filen ved hjæp af ctr+b.

2 Huse og folk
Her finder du en fortegnelse over byens gader, vedføjet husenes ejere. Den kan være nyttig hvis du ikke er sikker på navnet, men ved hvor din slægtning boede. Fortegnelsen er stort set begrænset til husejere.

3 Olaf Baks krønike Krøniken
er et resume af dagbladet Vestkystens artikler om Bramming fra perioden siden 1918. Her vil man kunne finde oplysninger om runde fødselsdage, sølvbryllup og den slags. Men der er også køb og salg af huse, forretninger og ejendomme. Krøniken indeholder et utroligt righoldigt udvalg af dagbladets nyheder, men det er nyheder valgt fra bladets politiske holdning. Vi har en vejledning i søgning i starten af den sidste del af krøniken.

4 Litteratur om Bramming
Der er en masse artikler og bøger om byen, så her kan du måske finde det du har ledt forgæves efter andre steder. Litteraturhenvisningerne er i mange tilfælde vedføjet årstal og erhverv for personer.

5 Baks billedregistrering
Arkivet har en masse billeder, måske 10.000. Du finder ikke selve billederne her, men en fortegnelse og beskrivelse af de billeder vi har. Du kan så efterfølgende besøge arkivet, eller maile til os hvorefter vi mod vederlag skanner og mailer dem til dig. Arkivalier

6 Arkibas
En fortegnelse over vores papirer, som er arkivets rygrad. Du kan her søge på et emne, f.eks. købmand, eller en person, og se i hvilke arkivalier den pågældende findes. Efterfølgende kan du så besøg arkivet og se/affotografere arkivalierne. Arkivalier lånes ikke ud. Vi har også en række mindre betydende registranter som kan hjælpe dig hvis du søger noget mere specielt:

7 Kirkegårdsnavne
Her er registreret de gravsten der står på kirkegården. Du finder her fødselsår og døds- for personer, og somme tider også datoer. Ud fra gravsætningen kan man ofte finde ægteskab. Der kan være en tilføjelse om erhverv. Det er en registrant der supplerer Brammingensere.

8 Skoleprotokoller
En registrant over vores protokoller. Heri kan man finde de skolesøgende børn – og somme tider anmærkninger om dem.

9 Erindringer
En registrant over artikler om enkelte personer eller familier. Det drejer sig tit om nekrologer eller fødselsdagsartikler. Vores samling er ikke så stor, kun 2 A4 mapper.

10 Indskannede bøger
Her finder du med fuldtekst en række bøger der belyser byens historie: Trap: Danmarks afsnit om Bramming, Agersnaps bog om Bramming 1916, et par ting om Jernbaneulykken 1913 – Brammingeulykken, Nedergaards sogne- og præstehistorie m.v.

11 Udgivelser Arkivet har udgivet
7 forskellige illustrerede småhefter om den centrale gader i byen og deres personer og bygninger. De koster 50 kr. stykket. 12 Lokalårbogen Lokalårbogen blev udgivet første gang i 1983. I bøgerne er der artikler om ældre og nyere begivenheder fra Bramming-egnen. Desuden er der hvert år billeder og tekstklip fra dagspresse og ugeblade under Året i glimt. Lokalårbogen udkommer i november måned, og den uddeles vederlagsfrit til medlemmer af Lokalhistorisk forening for Bramming-egnen. Desuden kan den købes i boghandelen og på Bramming Egnsmuseum.