Bramming
www.brammingby.dk Byhistorisk Arkivs hjemmeside med litteraturfortegnelse over bøger om Bramming1970- kommune, registrant til arkivets samling, bøger i fuldtext

Bramming
www.brammingegnsmuseum.dk
Egnsmuseets hjemmeside omtaler afholdslogerne, jernbaneulykken, Kaj Lykke, jernbanerne plus en registrant over genstande og oplysninger.

Gørding

GØRDING SOGNEARKIV Lokalarkiv for Gørding og Omegn 

http://www.gordingarkiv.dk

Bryggerier
www.beerlabels.dk/showarticle.php?article id=75&menu=hovedmenuPå hjemmesiden ’Etiketter ra danske bryggerier’ har Tommi Holm skrevet om Bramminge Bryggeris historie

Darum
www.darum.dk
Lokal hjemmeside- udførlig kirkehistorie og lidt historisk stof, kultur og lokalbladet Sognebladet.

Darum
www.darumsognearkiv.dk
Darum Sognearkivers hjemmeside indeholder Hedegaard Rasmussens livsværk, ejendomshistorien, tilføjet billeder af landsbyens huse, ejere gennem tiden, henvisninger il folketællinger, kirkebøger og dokumenter. P.J. Nielsen: Fra Darum sogn i fuldtext.

 

Efterskoler
www.sydvestjyllandsefterskole.dk
Sydvestjyllands efterskole har også lidt om skolens historie

 

Fortidsminder
http://www.kulturarv.dk
Kulturarvstyrelsens fortegnelse

Fredede bygninger
http://www.kulturarv.dk
Kulturarvstyrelsens fortegnelse

Golf
www.kaj-lykke-golfklub.dk
Kaj Lykke Golfklub har også foreningens historie

 

Hunderup
www.hunderup-sejstrup.dk
Lokal hjemmeside – lidt (spøjst) historisk stof og planer om at Landsbyposten kommer der

Hunderup Kirke
vilslev-hunderup. dk
Vilslev-Hunderup sogns hjemmeside

Jernbaner
www.veterantog-vest.dk
Bramming-Grindsted banen

Jernbaneulykker
da.wikipedia.org/wiki/Bramminge-ulykken
Kort beskrivelse af Brammingeulykken i 1913 findes i leksikon Wikapedia – mere udførligt på Byhistorisk arkivs hjemmeside.

Lokalhistorie
http://www.brammingby.dk
Byhistorisk Arkivs hjemmeside med. litteraturfortegnelse over bøger om Bramming kommune, registrant til arkivets samling,  Brammingulykken m.m.

Lokalhistorie
www.brammingegnsmuseum.dk
Egnsmuseets hjemmeside omtaler afholdslogerne, jernbaneulykken, Kaj Lykke, jernbanerne plus en registrant over genstande og oplysninger.

Lokalhistorie
www.sydvestnet.dk/klub30
Poul Dylmers hjemmeside indeholder et stort materiale om hele kommunens billedhuggerkunst, lokalhistorie, kirker med illustrationer – men er ikke opdateret siden 2002. Lidt svær at finde rundt i.

Lokalhistorisk Forening
http://brammingegnsmuseum.dk/index.php/om-museet/lokalhistorisk-forening-for-bramming-egnen

Lokal-årbogen
http://brammingegnsmuseum.dk/index.php/om museet/lokalhistorisk-forening-for-bramming-egnen.

Hvert år i november udgives Lokal-årbogen for Bramming-egnen. Den indeholder bl.a. artikler om erhvervsforhold, glimt fra året der gik, portrætter af institutioner eller foreninger og ikke mindst lokalhistoriske artikler. Bogen er gratis for medlemmer af foreningen.

Museer

www.brammingegnsmuseum.dk
Egnsmuseets hjemmeside omtaler afholdslogerne, jernbaneulykken, Kaj Lykke, jernbanerne plus en registrant over genstande og oplysninger.

 

Ribe amt
www.histsamfund.dk
historisk samfund for Ribe amt, register 1903-2002, over personer, steder, emner

Vejrup
www.vejrup.dk
Lokal hjemmeside, her bladet Vejrup- Endrup Nyt og omfattende linkssamling

Vejrup
vejrupkirke.dk 
Vejrup kirkes hjemmeside, med inventarbilleder

Vejrup
www.vejrupmaskincenter.dk
Vejrup Maskincenters hjemmeside med link til traktormuseer

Vejrup
www.vejruparkiv.dk
Vejrup
 Sognearkivs hjemmeside med billeder og artikler(Vøgaslund) plus kirkebøger, fotos af kirkegårdens gravsten, flytteprotokol 1875 til 1924, (pirat)optryk af artikler fra Lokal-årbogen.

Vognmænd
www.darumbusser.dk
Darum Bussers hjemmeside

Dansk Historisk Fællesråd
har et site der hedder historie-online.dk hvor der er links til arkiver, statens arkiver, privatarkiver, lokalarkiver med mere:

www.historie-online.dk/

Esbjerg byhistoriske arkiv
www.eba.esbjergkommune.dk

Lokalarkiverne i Ribe Amt
www.ral.lokalarkiver.dk

Dansk Demografisk database
http://ddd.dda.dk

Historisk Atlas
http://historiskatlas.dk/