Hans Hejbøl, manufakturhandler, maler (1920-82)

Maleriet var en fritidssyssel, men HH tog det så alvorligt at han tog undervisning hos den lokale maler P. Skov (1885-1984), hvilket også ses af hans malerier, f.eks. nr. 12, 15,25. Han havde glædet sig til at bruge mere tid til maleriet efter pensionering, men det blev det ikke til. Billederne er nok malet i 1950erne. Bortset fra et enkelt billede, befinder hans malerier sig i familiens besiddelse. Nedenstående billeder fotograferet 10.3.2019 af Byhistorisk arkiv (Stig Hegn), ved boopgørelsen efter Karen Hejbøls død.

Hans Hejbøl stammede fra Tarm, hvor hans far var lærer, senere skoleinspektør. Han drev manufakturhandel Storegade 18 t.v. 1959-82, hvor han døde og forretningen blev alene drevet af Karen Hejbøl. Inden 1959 havde de i en årrækket bestyret forretningen. Den var da ejet af T. Vestergaard fra Esbjerg fra 1951, hvor Karen var ekspeditrice her.

Bopæl privat Hellesvej 12. Arvet efter Karen Hs. forældre: Kirstine og Niels Engers Hansen, der havde købt det kort efter 1917. Hans var som repræsentant i 1951 i Bramming blevet gift med Karen (1922-2018), og de fik børnene: Anne-Kirstine Mechlenburg H. (kaldet Anne Hejbøl, pædagog i Fredericia, bor i Vejle) og Hans-Henrik Mechlenburg H.(Esbjerg, nu Snekkersten). Karen var kendt i byen for sin deltagelse i Spejderkorpset.

Sh 28.3.2019 – med rettelser ved Henrik og Anne Hejbøl >pcskyttjensen@grundet.dk< 1.4.2019

Billeder – navngivning: Stig Hegn

00 Hans Hejbøls signatur

01 Sct. Ansgar kirke

02 Nature Morte

03 Åmotiv

04 Jonas Martinussen Ribevej 8

05 Eller [overlærer Varde ca.]

06 Vandtårn Bramming [tilh. Birthe Hoffmann]

07 Nature Morte 2

08 Sønderhøe

09 Lystbåde

10 Portal Sct Knuds Kirke

11 Engers Hansen, svigerfar

12 Åparti Skitse

13 Remskivefabrikant Emil Nielsen Hovedgården [f. 1886, start her i 1920]

14 Hans Hejbøl, selvportræt

15 Søndergade [med Thorsens Trælast]

16 Sct AnsgarKirke Med Vejskilt

17 Henne Strand Akvarel [med refleks]

18 Henne Strand Akvarel [med refleks]

19 Henne Strand Akvarel [med refleks]

20 Henne StrandAkvarel [med refleks]

21 Bornholm

22 Engers Hansen, svigerfar

23 Teglværket Hellesvej

24 Lysning i Skov

25 Å med Træer [Endrup?]

26 Henne Mølleå [måske 1962]

27 Bro Med Træer

28 Dambrug Endrup

29 Nature Morte 3 [rystet]

30 Nature Morte 4

Se Hans Hejbøl´s malerier her