Arkivindhold

Bramming Byhistoriske Arkiv
Skolegade 10,1,
6740 Bramming.
Tlf.: 7517 3920

Mail: bram-byhist@mail.dk

www:brammingby.dk

Åbningstid: Den første onsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00 – 18.00  samt efter aftale med arkivlederen.
Arkivleder: Stig Hegn tlf.: 7543 1441
.
Område: Bramming kommune (som den så ud i 1938) i Esbjerg Kommune.

Bramming Byhistoriske Arkiv er oprettet den 9. november 1959. Det er en selvejende institution, som har selvsupplerende bestyrelse.
Arkivet har ingen støtteforening.
Det er medlem af RAL (Ribe Amts Lokalarkiv) og SLA (Sammenslutning af Lokalarkiver). Du kan finde vore samlinger i  Arkiv.dk. 

Tilgængelighed
Arkivalierne er tilgængelige efter 20 år, dog kan oplysninger om private forhold være tilgængelige efter 75 år, se endvidere arkivets bestemmelser
Foreningsarkiver: Beskrivelse af stort set samtlige sognets nuværende og tidligere foreninger, klubber, organisationer,m.v.
Personer: Et ikke nærmere opgjort antal fotos og beskrivelser af personer med tilknytning til diverse institutioner, virksomheder, firmaer m.v. Der er udarbejdet en registrant (Excel) på ca. 5500 personnavne fra omkring år 1900.
Virksomheder: Registreret under fag/erhverv eller navn haves beskrivelse af de fleste af byens og sognets nuværende og tidligere virksomheder.
Arkivet registrerer løbende historisk begivenheder fra aviser som findes i filen Året i glimt fra 1916 og frem.

Der findes desuden en registrant over navne på gravsten på kirkegårdene Sct. Ansgar og Sct.Knud 1984-1988, to ringbind med erindringer og levnedsløb, ejendomsbeskrivelser (foreløbig i 9 -ringbind) samt beskrivelser af forsvundne ejendomme (4 ringbind).
Arkivet var i 1993 medudgiver af hæftet Bramming 1913 om Bramming-ulykken (togulykke) og i 1995 medudgiver af Besættelsen i Bramming Kommune samt et hæfte om 25-års jubilæet i forbindelse medkommunalreformen. Endvidere har Arkivet i 2005 / 06 udgivet hæfterne: ”Kurt Timmermanns dagbøger” .
Vi har arrangeret gadevandringer startende med Nørregade samt kirkegårdsvandringer. I forbindels hermed har vi i perioden 2005-12 udgivet hæfterne Nørregade, Storegade ulige numre, Storegade lige, Ribevej, Jernbanegade, Fengers allé, Lindegade/Elmegade.
Arkivet har haft foredrag med lysbilleder (powerpoint) om gaderne, ligeledes om skoleforhold, byen i gamle dage m.v. De gentages på opfordring.

Arkivet har et avisarkiv med ti læsepladser til publikum med internetadgang (bluetooth) og et læseapparat til mikrokort. Arkivet er ikke godkendt til indlån af arkivalier fra det statslige arkivvæsen.
Antal hyldemeter i alt: Ca. 110 m.
ARKIVALIER

Fotos: Et stort antal fotos (byrnotiver og virksomheder)fra 1895 og frem. Desuden haves aftryk af glasplader fra fotograf C. K. Olesen,Bramming. Flere tusinde glasplader fra C. K.Olesens atelier blev i 1996 overdraget til Bramming Egnsmuseum. Samtidig blev opgaven med Videreførelsen af Bramming Byfilm, som arkivet har stået for siden 1985, overdraget til museet.

Om Bramming Byhistoriske Arkiv kan det i øvrigt anføres, at arkivet dækker en ung by og derfor er i den ret specielle situation, at det har materiale om væsentlige emner helt fra byens start i 1874, da tværbanen blev åbnet. Før da var der, hvor byen nu ligger, kun Kikkenborg Krogårdog ellers mest hede.
KOPISAMLING

Fotokopier: Skatte bøger for Bramming Kommune
1913, 1922, 1924, 1925, 1928, 1941 og 1942,
kirkebøger for Bramming Sogn 1801-1856, kirkebøger
For Bramming-Darum 1704-1813, folketællinger for Bramming Sogn 1787, 1801, 1834,1840,1845,1855og 1870,brandforsikringsprotokol for Bramming Sogn 1860-1872, fornavnsregister for Bramming Hovedgårds fæsteprotokol 1719-1794, udskiftningsforretning for Tømmerby 1793, matriklen for Sneum Sogn 1844, husnummerrevisionen i Bramming by 1961, valglister for Bramming Sogn ca. 1948 og 1974.

Mikrokort: Kirkebøger for Bramming Sogn
1857-1892.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE
Aviser: Dagbladet Vestkysten/Jydske Vestkysten
1918-1991. Enkelte årgange af Bramming Ugeavis,bl.a. 1896-1897.
Desuden findes udklip, der indgår i diverse beskrivelser af virksomheder ogpersoner.
Håndbøger og andet: Bl.a. Danske Landmænd og deres indsats (Ribe og Ringkøbing amter,1943).

Lokalsamling: Bl.a. Fra Ribe Amt (næsten
komplet), Lokal-årbogen: årbog for Lokalhistorisk Forening for Bramming Kommune 1983 – 2010.