Adresser hvor man kan blive medlem eller købe bogen

LOKALARKIVER PÅ BRAMMINGEGNEN

Bramming byhistoriske Arkiv Adresse: Mødestedet Skolegade 10, I. sal, 6740 Bramming Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 16-18. Lukket i juli  – 75173920 – bram-byhist@mail.dk  www.brammmingby.dk
Arkivleder: Stig Hein

Darum Sognearkiv Adresse: Nørrebyvej 12, St. Darum, 6740 Bramming Åbningstid: l. onsdag i måneden kl. 19 -2 I. Dog lukket i alle skoleferier. Åbnes efter aftale. T: 51203177 / 21236505 E: sognearkivet@darum.dk W: www.darumsognearkiv.dk
Arkivleder: Elisabeth M. Rasmussen Formand: Olav Boesen

Endrup/V. Nykirke lokalhistoriske Arkiv Adresse: Møllegårdsvej 1, Endrup, 6740 Bramming Åbningstid: I. onsdag hver måned kl. I 6.00-17.00. Lukket i juli og august. T: 75191387 / 51748447 E: hartvig.vind@gmail.com
Arkivleder: Hartvig Vind Jensen Formand: Niels Erik Junk

Gørding Sognearkiv Adresse: Nørremarken 23, 6690 Gørding (Østergården) Åbningstid: l. og 3. mandag kl. 19-21 hver måned og 2. tirsdag kl. 14-15 bver måned. Lukket i juli. T: 75172366 M: andersenjefrey007@gmail.com W: www.gordingarkiv.dk
Arkivleder: Jefrey Andersen Formand: Nora Olesen

Hunderup Sognearkiv Adresse: Kjærgårdsvej 9A, Hunderup, 6740 Bramming Åbningstid: l. mandag hver måned kl. 19.30-21.30 (i vinterhalvåret), samt efter aftale med lederen. Juli og august lukket. T: 75172020 E: hunderupsognearkiv@gmaiJ.com
Arkivleder: Niels Hansen

Vejrup Sognearkiv Adresse: Skolevænget 5, Vejrup, 6740 Bramming Åbningstid: I. onsdag i hver måned kl. 18.30 -20.00 T: 30954854 E:birger07@hotmail.com W: www.vejrupsogneark.iv.dk F: facebook.com/vejrupsognearkiv
Arkivleder: Birger Henriksen

Bramming Egnsmuseeum, Sydvestjyske Museer Adresse: Pederstræde 4, 6740 Bramming Åbningstid: Tirsdag, torsdag og søndag kl. 13 -16 T:40334965 E: brarruningegnsmuseum@sydvestjyskemuseer.dk W: www.sydvestjyskemuseer.dk Arkivleder: Mogens Hansen


Bestyrelsen for
Lokalhistorisk Forening for Bramming-Egnen
Bramming, Darum, Gørding, Hunderup, Vejrup og
Vester Nkirke sogne 

Formand
Marinus Lundgaard
Nørremarksvej 25, St. Darum, 6740 Bramming
Tlf: 75179076, lundgaard@darum.dk 

Næstformand
Nora Olesen
Birkevænget 9, 6690 Gørding
Tlf: 75178875, bjerg@olesen.mail.dk 

Kasserer
Harald Friis Madsen
Mulvadvej 10, 6740 Bramming
Tlf: 7 5173191, haraldfm@hotmail.com 

Sekretær
Birger Henriksen
Fasanvej 7, Vejrup, 6740 Bramming
Tlf: 30954854, birger07@hotmail.com 


Inge Andersen
 Søparken 21 – 6740 Bramming – Telefon   28254288  into946@gmail.com
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, 67 40 Bramming Tlf: 75191074, h.eiby@mail.dk 

Niels Erik Junk
Gummesmarkvej 8, Vong, 6740 Bramming Tlf: 75170107, nejunk@live.dk 

Helle Hvitved
Kjærgårdsvej 47, Hunderup, 6740 Bramming Tlf: 61331492, helle@hvitved.com 

Mogens Hansen
Bramming Egnsmuseum, Sydvestjyske Museer Pederstræde 4, 6740 Bramming
Tlf: 75172928, moh I 6@sydvestjyskemuseer.dk